Keress élményt - Tervezz útvonalat - Utazz Magyarországon
Helyszínek
Események
Kiemelt szálláshelyek
Útitervek
Élmény ajánlat piactér
Jegyértékesítés
Szállásfoglalás

Partner belépés Fiókom Regisztráció
ÁSZF Felhasználóknak

Felhasználói feltételek

 

I.                ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
Látogatók és Vásárlók részére

 

A Szolgáltatást nyújtó “Search & Go” Kft. adatai:

 

A Szolgáltató neve:

”Search & Go” Kft.

Székhelye és postai címe:

4400 Nyíregyháza, Nyírfa tér 5. Fsz/22.

Nyilvántartó hatóság:

Nyíregyházi Törvényszék, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma:

Cg. 15-09-086745

Adószáma:

27085055-2-15

E-mail címe:

info@gotourist.hu

Honlapjának címe:

www.gotourist.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

+36 70/457 9749 

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

info@gotourist.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

 

”Search & Go” Kft.   4400 Nyíregyháza, Nyírfa tér 5. Fsz/22.    Munkanapokon 13-15 óra között 

Tárhely szolgáltató neve:

RACKFOREST Informatikai, Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.,.

Tárhely szolgáltató címe:

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3.em 3008.ajtó


II. Bevezető  rendelkezések

1. A “Search & Go” on-line internetes rendszere elsősorban különböző turisztikai attrakciókra és egyéb eseményekre szóló Belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére, illetve online termék- és szolgáltatás értékesítésre jött létre. A  jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltak egyrészről a ”Search & Go” Kft. és a turisztikai attrakció Partner között online turisztikai attrakció közvetítői és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában létrejött szerződés feltételeit szabályozza, valamint a szolgáltatást nyújtó Partner, a rendezvény szervezője és a Látogató között keletkező jogokat és kötelezettségeket is. Továbbá jelen ÁSZF határozza meg a szolgáltatást nyújtó Partner, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek, bérletek és voucherek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit is, és azt, hogy foglalható(k) legyen(ek) a “Search & Go” Kft. internetes turisztikai attrakció foglalási rendszerében. Amennyiben utóbbi termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi. A “Search & Go” Kft. ily módon a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott turisztikai attrakciókra vonatkozó Belépőjegyek és egyéb termékek online megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

III. Alapvető fogalmak:

1.  A ”Search & Go” Kft. internetes rendszere és társult oldalai: azon mindenkori internetes oldalak együttese, amelyekkel a ”Search & Go” Kft. önállóan, vagy megállapodások alapján jogosult rendelkezni, és amelyek segítségével a Szolgáltatását nyújtja. A továbbiakban együttesen: ”Search & Go” Kft. Felület.  

2. Partner: Az adott turisztikai attrakciók szervezésére/üzemeltetésére a jogszabályok és a vonatkozó hatósági rendelkezések, nyilvántartások szerint jogosult személy vagy szervezet, aki a Szolgáltatásra szerződik a ”Search & Go” Kft.-vel. 

3. Szolgáltatás: a ”Search & Go” Kft. és a „”Search & Go” Kft. Felület” szolgáltatásai (továbbiakban: Rendszer), amelyek segítségével a Partner által kínált különböző turisztikai attrakciók és szolgáltatások a “Search & Go” Kft. Felületen megjelennek és elérhetőek annak érdekében, hogy azok a Vásárlók részéről online lefoglalhatók és megvásárolhatók legyenek.


4. Látogató: a Partner szolgáltatását ingyenesen megtekintő természetes vagy jogi személy.

5.
. Vásárló: a Partner szolgáltatását igénybe vevő természetes vagy jogi személy.

 

6. Adminisztrációs Felület: a Partner részére a Szolgáltatás használatát lehetővé tevő online, szoftveres elérés. A Partner a részére biztosított Adminisztrációs Felületen megtekintheti az Ajánlatával és az Ajánlatának közzétételével kapcsolatos releváns információkat, illetve a ”Search & Go” Kft. ezen keresztül biztosítja a Partner részére a foglalásokkal és a felek elszámolásával kapcsolatos adatokat.

 

7. Utalvány: A Weboldalon keresztül megvásárolt Szolgáltatás igénybevételére jogosító elektronikus, pdf formátumban a Vásárlónak e-mailben megküldött dokumentum. Az Utalvány a Szolgáltatás igénybevételére jogosító teljes díj Vásárló általi megfizetését igazolja. Az Utalvány többcélú utalványnak minősül.

8. Akciós Kupon: Olyan kedvezményre jogosító szelvény, amelynek felhasználásával a Vásárló az azon feltüntetett értékben, árkedvezménnyel vásárolhatja meg a Weboldalon feltüntetett Szolgáltatást. Az akciós kupon százalékos vagy egy összegű árkedvezményre jogosít, melynek mértéke kupononként különböző lehet.

IV. Általános rendelkezések

1. A “Search & Go” Kft. az adott turisztikai attrakció szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a meghirdetett turisztikai attrakciók bemutatására illetve a meghirdetett turisztikai attrakciókra szóló belépőjegyek értékesítésében való közvetítői(ügynöki) tevékenységre korlátozódik. A turisztikai attrakció meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az azt szervező Partner (a továbbiakban: Partner) kötelezettsége. A “Search & Go” Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Partner által feltöltött információk, képek, videók valóságtartalmáért illetve a megvásárolt belépőjeggyel látogatott turisztikai attrakció minőségéért, lebonyolításáért, annak megvalósulása vagy esetleges elmaradása kapcsán. A Partner által szervezett turisztikai attrakciókra érvényes belépőjegyeket és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a “Search & Go” Kft. közvetítőként (ügynökként) közreműködve értékesíti.A belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Partner bocsátja ki.

2.  A “Search & Go” Kft. nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

3. A www.gotourist.hu weboldalon kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy vásárolhat. A Vásárló a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit is. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

4. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a “Search & Go” Kft. a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a “Search & Go” Kft. rendszerében őrzött adatok, s a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. 

5. A Felek közötti szerződés kizárólag magyar nyelven jön létre, esetleges jogvitákban a magyar jog az irányadó, esetleges peres eljárásukban a felek megállapodnak a Nyíregyházi Járásbíróság illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességében.

6. A “Search & Go” Kft. tájékoztatja a Látogatót illetve a Partnert, akik kifejezetten tudomásul veszik, hogy a “Search & Go” Kft. jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a “Search & Go” Kft. a Látogatót és a Partnert a változásoknak a www.gotourist.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt nappal. 

7. A “Search & Go” Kft. honlapját a Látogatók ingyenesen, saját felelősségükre használhatják. A “Search & Go” Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkat a saját minőségbiztosításának megfelelően felülbírálja és/vagy megtagadja. 

8. Tekintettel arra, hogy az Utalványok értékesítése, illetve az Akciós Kuponok Vásárlók felé közvetítése során a “Search & Go” Kft. közvetítő szolgáltatóként jár el, ezúton is felhívjuk a Vásárlók figyelmét arra, hogy az Ajánlatokban szereplő Szolgáltatások Vásárló felé történő teljesítéséért kizárólag az adott Partner a felelős.

9. Felhívjuk továbbá a Vásárlók figyelmét arra is, hogy az Utalványok értékesítése illetve az Akciós Kuponok Vásárlók felé közvetítése során kizárólag közvetítői tevékenységet végzünk, így a “Search & Go” Kft. az esetleges panasz vonatkozásában nem köteles a szolgáltatás árleszállítására, az Utalvány árának visszafizetésére vagy a Szolgáltatás ismételt teljesítésére.

10. Utalványok esetében a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a Vásárló minden esetben köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt arról, hogy az Utalványon szereplő szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Utalványt, vagy Akciós Kupont kíván felhasználni.

V. A távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatás a Vásárlók részére

1. A 45/2014. (II. 26) Korm.rendelet 11. §-a alapján, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző kötelező tájékoztatását a “Search & Go” Kft. az alábbiak szerint teszi közzé.

1.1. A Szolgáltatás, vagyis a turisztikai attrakció(k) lényeges tulajdonságai megtalálhatók az adott turisztikai attrakció(k) adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában ( mely tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A “Search & Go” Kft. nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A “Search & Go” Kft. weblapján a Látogató és a Vásárló regisztráció nélkül tekintheti meg az egyes turisztikai attrakciók adatait. 

1.2. A Szolgáltató neve az I. pontban található.               

1.3. A “Search & Go” Kft. elérhetőségei így különösen székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. Jegyértékesítés esetén a “Search & Go” Kft. a turisztikai attrakciót szervező Partner közvetítőjeként jár el. A Partner neve és postai címe az adott turisztikai attrakció leírásánál található meg.

1.4. A “Search & Go” Kft. üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely. A Vásárló a panaszait a “Search & Go” Kft. I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

1.5. A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

1.6. A “Search & Go” Kft. a Vásárlóval határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.A “Search & Go” Kft. és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama adott időpontra szóló turisztikai attrakcióra szóló belépőjegy vásárlása esetén az adott időpontig, vagy a turisztikai attrakció meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló turisztikai attrakciókra vonatkozó belépők), más termékek esetében pedig a termék átvételéig tart. A  Vásárlóval kötött szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakulhat át.

1.7. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel, azonban maga a “Search & Go” Kft. emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

1.8. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód.A kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a rendszer pontosan feltüntet.A “Search & Go” Kft. a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a “Search & Go” Kft. Vásárlói tájékoztatója tartalmazza. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba valós időben, gyakorlatilag azonnal megtörténik. Az e-ticketeket a “Search & Go” Kft. elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő gyakorlatilag azonnali.A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum VII.pontja tartalmazza.

1.9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen okirat IX. pontjában foglalt rendelkezések tartalmazzák.

1.10. A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen okirat IX. pontja tartalmazza.

l.11. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha az adott turisztikai attrakcióra szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól.

1.12. A szavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum XI. pontja tartalmazza.

1.13. A “Search & Go” Kft. minden munkanapon 13-től 15 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +3670/4579749 telefonszámon, illetve az info@gotourist.hu e-mail címen.

1.14. A 151/2003. (IX. 22.)Korm.rendelet, illetve melléklete értelmében a “Search & Go” Kft. által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

1.15. A “Search & Go” Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

1.16. A “Search & Go” Kft. részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

1.17. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a területileg illetékes járási hivatalok látják el.

1.18. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A “Search & Go” Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

1.19. Tájékoztatjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van, úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési fórumot is. ( elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show).

VI.         Az internetes foglalás menete

1. A ”Search & Go” Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, és utólag a megvásárolt jegyet érvénytelenítse, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a ”Search & Go” Kft. Felülettel vagy a belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a ”Search & Go” Kft. ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a ”Search & Go” Kft. nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a ”Search & Go” Kft. Felületén. A ”Search & Go” Kft. kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A ”Search & Go” Kft., illetve az adott turisztikai attrakciót kínáló Partner a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A ”Search & Go” Kft. jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni. Olyan turisztikai attrakciók esetében, ahol a Partner a belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki és azok nem átruházhatóak, a ”Search & Go” Kft. jogosult a Vásárló adatait a Partner által megkívánt módon ellenőrizni.

4. A ”Search & Go” Kft. a Vásárló személyes adatait a ”Search & Go” Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli.  Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a vásárlási felület láblécében.  

5. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a "Fizetés" vagy "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" gombra.

6. A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A regisztrációt a Vásárló, az általa megadott e-mail címre a ”Search & Go” Kft. által kiküldött levélben szereplő linkre kattintva erősítheti meg. Az adatok regisztrációs célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

7. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a ”Search & Go” Kft. az adatokat továbbíthassa – a „Search & Go” Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint - az adatfeldolgozóknak, valamint az adott turisztikai attrakció szervezőjének is, abból a célból, hogy a Partner a beléptetést végrehajthassa, valamint a Vásárlót bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a ”Search & Go” Kft. az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a ”Search & Go” Kft.-t felelősség nem terheli.

8. Az internetes jegyvásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a ”Search & Go” Kft. Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza. Annak érdekében, hogy a Vásárlók adataival, illetve e-mail címével ne lehessen visszaélni, a regisztráció során megadott e-mail címre a ”Search & Go” Kft. e-mailt küld, amelyben felkéri a Vásárlót a regisztrációjának a megerősítésére. Amennyiben a regisztráció megerősítése 48 órán belül nem történik meg, úgy a ”Search & Go” Kft. a regisztrációt – illetve a létrejött ideiglenes vásárlói fiókot - törli. A regisztráció megerősítésével egyidejűleg a Vásárló jogosult jelszót megadni a vásárlói fiókjához való biztonságos hozzáféréshez. A vásárlói fiók a regisztráció megerősítéséig ideiglenes státuszban van, az a  megerősítéssel jön létre véglegesen.

9. A hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a webáruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló belépőjegyet vásárol a ”Search & Go” Kft. rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez. A visszaigazoló e-mail megküldésével a Vásárló és a Partner között létrejön a szerződés.

10. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba lehet. Kérjük, hogy ez esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a ”Search & Go” Kft. Ügyfélszolgálatával akár telefonon akár e-mailben, amely orvosolja a problémát. Ugyanakkor felhívjuk T. Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, illetve kifizetni.

11. A Vásárló az Utalvány megrendelése során megjelölheti, hogy ajándékba kívánja-e adni az Utalványt. Amennyiben a Vásárló az Utalványt ajándékozás céljából vásárolja, úgy meg kell adnia a megajándékozott e-mail címét, nevét és opcionálisan személyes üzenetét.

12. A “Search & Go” Kft. a Vásárló és a Partner közötti jogviszonynak nem alanya.

VII. Az utalványok illetve az akciós kuponok igénybevételére vonatkozó rendelkezések

1.                A Vásárló, vagy megajándékozottja kizárólag az Utalványon, vagy az Akciós Kuponon feltűntetett érvényességi időn belül jogosult igénybe venni a megvásárolt Szolgáltatást.

2.                Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez időpont foglalás szükséges, úgy a Vásárlónak közvetlenül kell felvennie a kapcsolatot a Szolgáltatást biztosító Partnerrel. A Szolgáltatások ajánlatai, illetve a Vásárló által megvásárolt Utalvány, illetve Akciós Kupon tartalmazzák a Partner elérhetőségét, illetve azt, hogy szükséges-e a Vásárlónak a Partnernél időpontot foglalnia.

3.                Utalvány értékesítésekor a Vásárló köteles felkeresni a Szolgáltatás igénybevételének helyszínét, az általa a Partnerrel egyeztetett időpontban, és a Szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt az egyedi sorszáma megadásával kezdeményezheti a Szolgáltatás igénybevételét.

4.                A Vásárló által a partneri felkeresést követően, de még a teljesítés előtt a Partner aktiválja az egyedi kódot, amellyel beazonosítja a Vásárlást és ezzel egyúttal a teljesítést is igazolja a “Search & Go” Kft. felé. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyszer aktivált kód még egyszer nem használható fel, függetlenül attól, hogy azt a Vásárló, vagy arra jogosulatlan személy aktiválta. Konkrét időpontra érvényes Szolgáltatás esetén a Szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Vásárló nem jelenik meg az Utalványon szereplő időpontban a Partnernél. Ebben az esetben sem a “Search & Go” Kft., sem pedig a Partner nem kötelezhető sem a vételár visszafizetésére, sem a Szolgáltatás más időpontban történő teljesítésre.

5.                Amennyiben a Vásárló késve jelenik meg az Utalványon vagy az Akciós Kuponon szereplő, vagy a Partnerrel általa egyeztetett időpontra, úgy a Partner saját döntése alapján vagy biztosítja a Szolgáltatást, vagy, a Szolgáltatás ideje a késés idejével rövidül, vagy  új időpontot egyeztet a Vásárlóval. Olyan Szolgáltatásoknál, melyeknél a Partner az időpont foglaláskor jogosult elkérni az egyedi sorszámot, a késés, vagy az egyeztetett időpontban való megjelenés elmulasztása estén nem kerül sor Partneri teljesítésre, és az Utalvány illetve az Akciós Kupon érvényét veszíti. Ez a feltétel az Utalványon illetve az Akciós Kuponon külön feltűntetésre kerül. A fenti esetekben a Vásárlót kompenzáció nem illeti meg.

6.                Az Utalvány és az Akciós Kupon készpénzre nem váltható. Amennyiben Vásárló a Partnernél saját döntése alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek névértéke nem éri el az Utalvány értékét, úgy különbözetre nem jogosult.

7.                Az Utalvány és az Akciós Kupon átruházható harmadik személyekre, azonban kizárjuk a felelősséget harmadik személyek jogosulatlan felhasználása miatt.

8.                Amennyiben a Vásárló email fiókját feltörik, vagy a kinyomtatott Utalványt elveszíti, vagy az egyedi kód, vagy Weboldali felhasználói fiókjának jelszava Vásárló érdekkörében felmerülő okból illetéktelen személy birtokába kerül, és erről írásban, igazolható módon értesítést küld a “Search & Go” Kft. részére és az egyedi kódot a “Search & Go” Kft. részére küldött értesítése időpontjáig más nem használta fel, úgy az Utalványt érvénytelenítjük, és saját döntésünk alapján a Vásárló részére az Utalvány ellenértékét az általa megadott bankszámlaszámra visszautaljuk, vagy részére új, egyedi kódot biztosítunk az általa vásárolt Szolgáltatás igénybevételéhez.

VIII.      Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A ”Search & Go” Kft. tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a ”Search & Go” Kft. nem vállal felelősséget.

2. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a ”Search & Go” Kft. a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó esetleges károkért a Vásárlót terheli a felelősség.

3. A belépőjegyek árának meghatározása az adott turisztikai attrakciót szervező Partner hatáskörébe tartozik. A ”Search & Go” Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát a Partner utasításai alapján, illetve a járulékos költségek (pl. futárszolgálat díja) mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a “Search & Go” Kft. az adott foglalások után ún. kényelmi díjat számít fel, melynek összege maximum bruttó 150,- Ft/foglalás. Ezen kényelmi díj összege minden egyes esetben megjelenik a Vásárló Kosár felületén, a foglalás véglegesítését megelőzően.

4. A Belépőjegy kosárba helyezése még nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. 

5. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus belépőjegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a ”Search & Go” Kft. elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.  

6. A vásárlás elektronikus bizonylatait – kivéve, ha a jelen dokumentum ezzel ellentétesen rendelkezik - a ”Search & Go” Kft. saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló, az I./ pontban meghatározott szerverparkban őrzi meg.

7. A Vásárló a vásárlásról ún. e-számlát kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Partner az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató közbeiktatásával bocsátja ki.  A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni. A módosítási igényt a számla teljesítési dátumának naptári hónapjában, valamint az azt követő naptári hónap 5. naptári napján belül szükséges jelezni. A Vásárló a számlamódosítási igényét az ügyfélszolgálatnak az info@gotourist.hu e-mail üzenetben kérheti.Az ajándékutalvány vásárlásakor kiállított kibocsátói bizonylat adatainak utólagos módosítására nincs lehetőség.A Vásárló felé a VIII/3.pontban meghatározott kényelmi díjról szóló számlát a “Search & Go” Kft. állítja ki és küldi meg elektronikus úton a Vásárló felé.  A “Search &Go” Kft. által kiállított számla esetleges módosítására a fenti eljárási rend az irányadó.

8. A Vásárló által megadott e-mail címre a pdf formátumú Utalvány kiküldésével egyidejűleg, de legkésőbb 8 napon belül a Partner számlát küld a Vásárló részére.

IX.         A Vásárló elállási és felmondási joga

1. A vásárlás a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha az adott turisztikai attrakcióra szóló belépőjegy egy konkrét időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a ”Search & Go” Kft.-nek nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

2. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi, strand belépők stb.), illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

2.1. Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elállás és felmondási jog jogszerű gyakorlása esetén követelésüket csak és kizárólag a “Search & Go” Kft. turisztikai attrakciót kínáló partnerével szemben érvényesítheti.Az elállási és felmondási jog egyértelmű kinyilatkoztatásán túl a Vásárlónak meg kell jelölnie az e-ticketen/voucheren szereplő kódszámot is. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a ”Search & Go” Kft. elektronikusan érvényteleníti.

2.2. Amennyiben a Vásárló nem Belépőjegyet, hanem valamely merchandising árut vásárolt, vagy nem adott időpontra szóló jegyét kinyomtatott formában futárszolgálat útján kapta meg, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a ”Search & Go” Kft. székhelyére. A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

2.3. Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a ”Search & Go” Kft. haladéktalanul értesíti a Partnert, s az legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított harminc napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Partner a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Partner mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

X. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme

1. Annak érdekében, hogy a felek az ÁSZF-t megkössék és azt teljesíteni tudják, valamint mind a Látogató, mind pedig a Partner a Szolgáltatást igénybe vehesse, szükség van arra, hogy a regisztrált Látogatók és a Partnerek nevében eljáró egyes magánszemélyek (pl.: vezető tisztségviselők, megrendelésre/aláírásra jogosult munkavállalók, számlázással és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók stb.) egyes kapcsolattartáshoz, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatait a “Search & Go” Kft. adatkezelőként kezelje. A Partner megbízásából és felhatalmazása alapján eljáró magánszemélyek azok, akik a Szolgáltatás funkcióit ténylegesen aktiválják, a foglalási felületet adatokkal feltöltik, kezelik, illetve a foglalások kezelésében és számlázásában részt vesznek. A Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadása a Szolgáltatás igénybevételekor jogszerűen és az érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatása alapján történjen meg. Ezek meglétét a “Search & Go” Kft. vizsgálni nem köteles. A “Search & Go” Kft. felhívja a Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget és ezért a magánszemély a “Search & Go” Kft.-vel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét “Search & Go” Kft. a Partnerre tovább háríthatja. Az adatkezelés jogalapja a “Search & Go” Kft. jogos érdeke, amely arra irányul, hogy az online környezetben működő Szolgáltatás, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti feltételek mellett, teljeskörűen igénybe vehető legyen a Látogatók és a Partnerek számára. Az adatkezelés kizárólag az üzleti kapcsolattartók és a regisztrált Látogatók adatainak fentiek szerinti, a Szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó felhasználását, tárolását, kezelését jelenti.  

2. Kezelt személyes adatok köre a regisztrált Látogatóknál a követező: 
- regisztrációkor megadott felhasználói név, jelszó, név, email cím;   

3. Kezelt személyes adatok köre a Vásárlóknál a követező:

- regisztrációkor megadott felhasználói név, jelszó, név, email cím; 

- magánszemély Vásárló esetén: számlázási adatokban megadott vezeték - és keresztnév, születési hely és dátum, édesanyja neve, számlázási- és levelezési cím, adóazonosító jel, számlázási e-mail cím, NAIH szám; utalvány és akciós kupon vásárlása esetén: a megajándékozott neve;   

- egyéni vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély, nonprofit szervezet vagy cég Vásárló esetén: név/cégnév, adószám, cégjegyzékszám, számlázási- és levelezési cím, számlázási e-mail cím, bankszámlaszám;

 

4. Az adatkezelés időtartama a Látogatóval illetve a Partnerrel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő 8. év vége, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.  

5. A személyes adatok tárolása a “Search & Go” Kft. elektronikus rendszerében történik, az adatok tárolása a Ginrin Interactive Kft. (székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2. 3. em. 8., adószám: 23304178-2-42, Cégjegyzék szám: 01-09-323478) (Adatfeldolgozó) által biztosított szervereken történik. A szervereket kizárólag a “Search & Go” Kft. használja.Az adatokhoz a “Search & Go” Kft. munkatársai férnek hozzá.  

6. A magánszemélyt az adatkezelés kapcsán az alábbi jogok illetik meg: a) tárolt adatokhoz való hozzáférés joga; b) helyesbítéshez való jog: téves adat esetén kérheti az adat helyesbítését; c) törléshez való jog; d) tiltakozáshoz való jog; e) az adatkezelés korlátozásához való jog; f) az adathordozhatósághoz való jog.  

Az Érintett fenti jogaival bármikor élhet a hatályos jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.Az erre irányuló kérelmet a info@gotourist.hu email címre küldheti meg.  

7. “Search & Go” Kft. jogosult a magánszemély beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). “Search & Go” Kft. a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja, és a döntés eredményéről a magánszemélyt tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért a “Search & Go” Kft. az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

8. “Search & Go” Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.  

9. A magánszemély az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal a “Search & Go” Kft.  fent megadott elérhetőségein. Ezen kívül a magánszemély a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására, valamint panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál.

XI. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése

1. A “Search & Go” Kft. az általa nyújtott Szolgáltatásra eredménykötelezettséget nem vállal. A “Search & Go” Kft.-t nem terheli felelősség abban a tekintetben, hogy a Szolgáltatása segítségével létrejönnek-e foglalások és jegyeladások, vagy azok milyen számban jönnek létre.Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Partner semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a “Search & Go” Kft.-vel szemben, beleértve a biztatási kárt és elmaradt hasznot is. A “Search & Go” Kft. nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget az adott turisztikai attrakció megjelenítéséért, illetve annak esetleges elmaradásáért, amennyiben a Partner hiányosan tölti fel, illetve adja meg a turisztikai attrakcióvl vagy szálláshelyével kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ÁSZF szabályaiba ütközik.  

2. A “Search & Go” Kft. nem felel a Látogató által a Partnernek, vagy más harmadik személynek okozott károkért, így különösen az adott turisztikai attrakció tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért.  

3. A “Search & Go” Kft. nem felel a Felhasználó és/vagy a Látogató, vagy más harmadik személynek a Partnerrel szemben érvényesíteni kívánt igényéért. A Partner felelős az adott turisztikai attrakció tényleges tulajdonságaiért, az általa feltöltött adatok helyességéért és teljességéért, ténylegességéért, az adatok hiányosságáért vagy fogyatékosságáért, továbbá a helyes adatoktól való utóbbi eltérésekért. A Partner felelős továbbá a tévesen megadott információból eredő következményekért, illetve igényekért, ideértve a szolgáltatása szerződésszerű biztosítását is. Az itt hivatkozott esetekkel összefüggésben a Látogató oldalán felmerülő esetleges többletköltségek megtérítési, illetve kompenzálási kötelezettsége szintén a Partner terhére esik. Az itt hivatkozott esetkörökre a helyettesítő szolgáltatások biztosítására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak. A Partner felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs Felületen magadott, illetve megadni vállalt adatokhoz és/vagy paraméterekhez képest utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a Partner a valós időben történő aktualizálására tett vállalásának nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget. Ilyen esetekben a felelősség kizárólag a Partnert terheli. Amennyiben a jelen pontban foglalt esetek ismétlődőek, úgy az azonnali felmondási jogot alapoz meg a “Search & Go” Kft. részére.  

4. A Partner és a Látogató a “Search & Go” Kft. szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a “Search & Go” Kft. székhelyén, vagy az elektronikusan a “Search & Go” Kft. által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Partner a “Search & Go” Kft. hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet.  

5. A “Search & Go” Kft. szavatolja, hogy a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult. 

XII. Vegyes rendelkezések
 

1.                A “Search & Go” Kft. nem vállal kötelezettséget arra, hogy az egyes turisztikai attrakciókra szóló ajánlatokat a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja.  

2. A Weboldal egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma).

 

2. A “Search & Go” Kft. a Weboldalak, illetve a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a “Search & Go” Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A “Search & Go” Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).  

3. A “Search & Go” Kft. a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pld.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).  

4. A “Search & Go” Kft. egyoldalú joga, hogy a Partnerrel azonos tevékenységet folytató, illetve a Partner szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan szerződjön a Partneren kívüli más személyekkel.  

5. A“Search & Go” Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét és/vagy a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse.  

XIII. Szerzői jogok  

1. A “Search & Go” Kft. honlapján megjelenő védjegyek a “Search & Go” Kft., illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a “Search & Go” Kft., illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a “Search & Go” Kft-t., illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a “Search & Go” Kft., illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

3. A Látogató illetve a Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a “Search & Go” Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a “Search & Go” Kft. véleményét tükrözné. A “Search & Go” Kft. korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania  

XIV. Záró rendelkezések

1. Az ÁSZF-ben a “Search & Go” Kft. részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a “Search & Go” Kft. a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető joglemondásként.  

2. Az ÁSZF-re és a Felek szerződésére, illetve az abban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó. A jogviták eldöntésére a magyar bíróságok illetékesek.  

3. A Felek a vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, lehetőleg peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.   

4. A jelen ÁSZF bármely módosítását a “Search & Go” Kft. a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a www.gotourist.hu. weboldalon, illetve a Weboldalakon. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ideértve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a “Search & Go” Kft. saját magára vonatkozó adatokat korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, illetve közzététele, továbbá azon módosított, illetve kiegészített ÁSZF közlése, illetve közzététele, amely esetekben azt jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Partner mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.  

5. A jelen ÁSZF-nek a Látogatókkal illetve a Partnerrel való megismertetéséről a “Search & Go” Kft. a www.gotourist.hu weboldalon, illetve a Weboldalakon közzétételre kerül, Ezen túl a “ Search & Go” Kft. a Látogató és a Partner számára az ÁSZF-hez való hozzáférés minden esetben biztosítja. Az ÁSZF módosítását követően - felmondás hiányában - a szolgáltatás további igénybevétele egyúttal a módosított ÁSZF elfogadásának is minősül.   

6. Jelen ÁSZF-ben foglaltak 2022. év október hó 01. napjától hatályosak.

Nyíregyháza, 2022. szeptember 08. 

“Search & Go” Kft.      

 

Regisztráld turisztikai helyedet, eseményedet vagy regisztrálj felhasználóként!
+36 70 3620798